Saikyou no Kurokishi, Sentou Maid ni Tenshoku shimashita

Saikyou no Kurokishi, Sentou Maid ni Tenshoku shimashita

Saikyou no Kurokishi♂, Sentou Maid♀ ni Tenshoku shimashita ; 最強の黒騎士、戦闘メイドに転職しました ; 最強の黒騎士♂、戦闘メイド♀に転職しました

Saikyou no Kurokishi, Sentou Maid ni Tenshoku shimashita
Author(s): Kazahana Chiruwo, Isshin Momokado
Artist(s):
Release: Jul 20, 2018
Updated: Jul 21, 2018 09:45:20
Status: Ongoing
Views: 5
2.9/5 Stars - 15 (Votes)
YOU MAY ALSO LIKE