Bakkotsu Shoujo Giri Giri Purin

Bakkotsu Shoujo Giri Giri Purin

爆骨少女ギリギリぷりん, 映画をつくろう!!

Bakkotsu Shoujo Giri Giri Purin
Author(s): Shibayama kaoru
Artist(s): Shibayama kaoru
Genre(s): Action, Comedy, Ecchi, Shounen, Sports
Release: Feb 02, 1996
Updated: Jun 09, 2018 18:57:26
Status: Ongoing
Views: 32
3.1/5 Stars - 14 (Votes)
YOU MAY ALSO LIKE
Tags: