3 Banme no Kareshi

3 Banme no Kareshi

第3號男朋友 ; 3番目の彼氏 ; Mi Tercer Novio

3 Banme no Kareshi
Author(s): Kotou Matsu
Artist(s): Kotou Matsu
Genre(s): Comedy, Romance, Shoujo
Release: Feb 02, 2007
Updated: Jan 22, 2018 20:43:52
Status: Ongoing
Views: 22
4.0/5 Stars - 12 (Votes)
YOU MAY ALSO LIKE